دانلود رایگان نرم افزار,بازی,انیمیشن,مستند|ویوا دانلود

تمرین 1

مطلوب است زاویه صفر شدن جریان  یک باز اهمی سلفی با دیود هرزگرد اگر مقدایر زیر باشد

W=100pi
Vm=220√2
L=0.5H
r=30Ω
Rt=70Ω

ادامه مطلب