با سلام
مجموعه گزارش کار های درس آز PLC که در ترم 4 رشته کنترل(گرایش ساخت و تولید) زیر نظر استاد خیابانی تدریس می شود برای شما دوستان فراهم آورده شده است

گزارش کار 1 (دستور کار 1-1 تا 3-1 )

1-1  تمام اجزای ست PLC را شناسایی و در جدول ذیل آنها را لیست نمایید.

1-2 تعیین ادرس اجزای ورودی: تمام ورودی های شناسایی شده را در جدول ذیل مدتب نمایید و آدرس اتصال آنها به PLC را به روش صحیح شناسایی نمایید.

1-3 تعیین آدرس اجرزای خروجی: تمام خروجی های شناسایی شده را در جدول ذیل مرتب نمایید و آدرس اتصال آنها به PLC را به روش صحیح شناسایی نمایید. برنامه PLC مربوط را رسم نمایید.

در پایان هر آزمایش، یک نتیجه گیری انجام می شود که در گزارش کار نیز ذکر می شود. نتیجه گیری شامل موارد ذیل است.

الف)نکاتی که در هنگام انجام آزمایش فرا گرفتیم.

ب)نکاتی که در قسمت تئوری آزمایشگاه مطرح گردید.

ج)برداشت ها و نتیجه گیری های شخصی که حین انجام آزمایش بدست آوردیم.

Download “Az-PLC-www.masterbig.ir-1.zip” Az-PLC-www.masterbig.ir-1.zip – 14 بار دانلود شده است – 43 کیلوبایت

1-2- برنامه اي بنویسید که با فعال شدن کلید 1key ، موتور 1 روشن شود.

2-2- برنامه اي بنویسید که با فعال شدن کلید 1key ، موتور 1 و لامپ 1 همزمان روشن شوند.

3-2- برنامه اي بنویسید که با تحریک شستی start ، موتور 1 روشن شود و با تحریک شستی stop خاموش گردد.

(یک مرتبه بوسیله کوئل معمولی و یک مرتبه بوسیله کوئل هاي set و reset برنامه را اجرا نمایید)

4-2-برنامه فوق را به گونه اي اصلاح نمایید که با 1key بتوان جهت چرخش موتور 1 را کنترل نمود .

به طوریکه اگر 1key وصل بود ؛ موتور راستگرد و اگر 1key قطع بود ؛ موتور چپگرد بچرخد.

5-2- برنامه فوق را به گونه اي اصلاح نمایید که اگر موتور خاموش بود ؛ لامپ 2 روشن و اگر موتور روشن بود ؛ لامپ 2 خاموش باشد.

6-2-برنامه فوق را به گونه اي اصلاح نمایید که در هر 360 درجه چرخش موتور از صفر تا 180 درجه ، لامپ 1 روشن باشد و از

180 درجه تا 360 درجه ، لامپ 2 روشن باشد.

(راهنمایی : از سنسورها استفاده شود)

7-2- برنامه اي بنویسید که از بین 1key2 ، key و start اگر فقط یکی وصل بود ؛ لامپ 3 روشن شود.

8-2- برنامه اي بنویسید که از بین 1key2 ، key و start اگر هر 3 قطع و یا هر 3 وصل بودند ، لامپ 3 روشن شود.

9-2-برنامه اي بنویسید که از بین 1key2 ، key و start اگر یکی وصل بود ، لامپ 1 روشن شود.

اگر دو تا از آن ها وصل بودند ؛ لامپ 2 با هم روشن شوند.

اگر سه تا از آن ها وصل بودند ؛ لامپ 3 روشن شوند.

( راهنمایی : از حافظه M استفاده نمایید)

10-2-برنامه اي بنویسید که با تحریک شستی start ، موتور 1 روشن شود و با تحریک شستی stop خاموش گردد.

حفاظت را طوري رعایت نمایید که اگر دست بر روي شستی start باقی بماند ؛ بتوان با شستی stop موتور را خاموش نمود .

11-2-برنامه اي بنویسید که اگر 1key وصل شد ، لامپ 1 روشن شود. سپس اگر 1key قطع شد ، لامپ 2 روشن شود .

بوسیله stop بتوان لامپ ها را خاموش نمود.

(راهنمایی : استفاده از لبه ها P و N )

Download “Az-PLC-www.masterbig.ir-2.zip” Az-PLC-www.masterbig.ir-2.zip – 14 بار دانلود شده است – 805 کیلوبایت

12-12-برنامه اي بنویسید که با تحریک start ، لامپ هاي 1و2و3 روشن شوند.

با برداشتن دست از روي start ، لامپ هاي 4و5و6 روشن شوند .

با تحریک stop ، لامپ هاي 1و2و3 خاموش شوند.

با برداشتن دست از روي stop ، لامپ هاي 4و5و6 خاموش شوند.

13-2- برنامه اي بنویسید که بوسیله start بتوان موتور1 را به صورت “رله ضربه” راه اندازي نمود.

به طوریکه با تحریک استارت ، موتور روشن شود ؛ با تحریک مجدد start ، موتور خاموش شود و این امر تکرار پذیر باشد.

Download “Az-PLC-www.masterbig.ir-3.zip” Az-PLC-www.masterbig.ir-3.zip – 13 بار دانلود شده است – 157 کیلوبایت

3-1 -برنامه اي بنویسید که با وصل شدن 1key ، لامپ 1 پس از 5 ثانیه روشن شود.

3-2- برنامه بالا را به گونه اي ادامه دهید که با وصل شدن 1key ، لامپ 2 روشن و پس از 8 ثانیه خاموش گردد.

3-3- برنامه بالا را به گونه اي ادامه دهید که با وصل شدن 1key ، لامپ 3 روشن و با قطع شدن 1key ، پس از 5 ثانیه خاموش گردد.

3-4- برنامه اي بنویسید که با تحریک شستی start ، موتور 1 روشن و پس از 5 ثانیه خاموش گردد.

3-5- برنامه اي بنویسید که با تحریک شستی start ، لامپ 1 روشن ، پس از 5 ثانیه موتور روشن و لامپ 1 خاموش گردد. با تحریک شستی stop موتور خاموش گردد.

3-6- برنامه یکی پس از دیگري را براي 3 لامپ بنویسید. به طوریکه با تحریک start ، لامپ 1 روشن ، پس از 2 ثانیه لامپ 2

روشن و پس از 2 ثانیه لامپ 3 نیز روشن شود. با تحریک stop هر 3 لامپ خاموش شوند.

3-7- برنامه فوق را به گونه اي اصلاح نمایید که پس از 2 ثانیه از روشن شدن لامپ 3 ، هر 3 لامپ خاموش شوند.

3-8- برنامه فوق را به گونه اي اصلاح نمایید که سیکل به طور اتومات تکرار گردد.

Download “Az-PLC-www.masterbig.ir-4.zip” Az-PLC-www.masterbig.ir-4.zip – 12 بار دانلود شده است – 552 کیلوبایت

3-9- برنامه یکی به جاي دیگري را براي لامپ هاي 1 ، 2 و 3 به صورت سیکل اتومات بنویسید. شروع با start و پایان با stop .

3-10- برنامه اي بنویسید که با وصل کلید 1key ، لامپ 1 با فرکانس Hz5.0 شروع به چشمک زدن نماید .

(استفاده از تایمرها)

3-12- برنامه اي براي کنترل یک ماشین لباسشویی صنعتی بنویسید .

با تحریک شستی start سیستم شروع به کار می کند. در ابتدا شیر برقی ورود آب( لامپ 1) روشن می شود.

پس از رسیدن آب به سطح مورد نظر( 1key) ، شیربرقی خاموش می گردد.

پس از 3 ثانیه موتور شستشو روشن می گردد. به طوریکه 4 ثانیه راستگرد و 4 ثانیه چپگرد کار می کند.

فرآیند شستشو به مدت 30 ثانیه ادامه می یابد.

سپس موتور شستشو خاموش می شود و پس از 3 ثانیه ، شیر برقی خروج آب( لامپ 2) روشن می شود.

پس از رسیدن آب به سطح مورد نظر( 2key) ، شیربرقی خاموش می گردد.

در هر لحظه بتوان با تحریک شستی stop کل سیستم را خاموش نمود.

Download “Az-PLC-www.masterbig.ir-5.zip” Az-PLC-www.masterbig.ir-5.zip – 15 بار دانلود شده است – 190 کیلوبایت

0.5 شروع به چشمک زدن نماید. Hz لامپ 1 با فرکانس ، key -11-3 برنامه اي بنویسید که با وصل کلید 1

(استفاده از فلگ ها)

-13-3 برنامه اي براي کنترل چراغ راهنمایی بنویسید.

سیستم شروع به کار می کند. Key با وصل کلید 1

5 و 6 مربوط به خیابان دوم است. ، 2 و 3 مربوط به خیابان اول و لامپ هاي 4 ، لامپ هاي 1

عملکرد بدین صورت است که لامپ سبز خیابان اول روشن می شود و پس از 5 ثانیه لامپ زرد به مدت 2 ثانیه روشن می شود؛

همزمان خیابان دوم چراغ قرمز است.

وصل است ادامه می یابد. Key سپس خیابان دوم سبز می شود و وضعیت لامپ ها عوض می شود. این سیکل مادامیکه 1

Download “Az-PLC-www.masterbig.ir-6.zip” Az-PLC-www.masterbig.ir-6.zip – 14 بار دانلود شده است – 93 کیلوبایت

4-1- برنامه ای طراحی نمایید که پس از 5 مرتبه تحریک شستی استارت ، لامپ 1 روشن شود. با تحریک استپ لامپ خاموش و مقدار کانتر صفر گردد. ( استفاده از CTU )

4-2- برنامه ای طراحی نمایید که پس از 5 مرتبه تحریک شستی استارت ، لامپ 1 روشن شود. با تحریک استپ لامپ خاموش و مقدار کانتر صفر گردد. ( استفاده از CTD )

4-3- برنامه ای طراحی نمایید که با تحریک استارت ، موتور 1 روشن شود. پس از 10 مرتبه چرخش خاموش گردد .  )Prox.Switch استفاده از(

4-4- برنامه ای طراحی نمایید که با تحریک شستی استارت ، یکی به عدد کانتر افزوده شود و با تحریک شستی استپ ، یکی از آن کم گردد. اگر 5 => CV ، لامپ سبز روشن و اگر 0 =CV < ، لامپ قرمز روشن شود. و نیز اگر 5CV <  < 0 باشد ؛ لامپ زرد روشن شود .(استفاده از CTUD)

4-5- برنامه ای طراحی نمایید که با تحریک استارت ، لامپ زرد روشن شود.

اگر در مدت زمان 10 ثانیه حداقل 5 مرتبه استارت را فشردیم ، لامپ زرد خاموش و لامپ سبز روشن شود.

اگر در مدت زمان 10 ثانیه این اتفاق نیافتاد، لامپ زرد خاموش و لامپ قرمز روشن شود.

با تحریک استپ تمام سیستم خاموش می شود. (لامپ ها ، کانترها و تایمرها)

4-6- برنامه ای طراحی نمایید که با تحریک استارت ، موتور 1 روشن شود. 5 دور راستگرد بچرخد. سپس 5 دور چپگرد بچرخد .

سپس متوقف شود. با تحریک مجدد استارت ، سیکل دوباره تکرار گردد.

Download “Az-PLC-www.masterbig.ir-7.zip” Az-PLC-www.masterbig.ir-7.zip – 14 بار دانلود شده است – 184 کیلوبایت

4-7- برنامه ای طراحی نمایید که با تحریک استارت ، لامپ 1 با فرکانس Hz0.5 چشمک بزند. پس از 10 مرتبه چشمک زدن خاموش شود.

4-8- برنامه ای طراحی نمایید که با تحریک استارت موتور 1 روشن شود و با استپ خاموش گردد.

دو کانتر در نظر بگیرید که تعداد چرخش موتور را نمایش دهند. یک کانتر عدد یکان و یک کانتر عدد دهگان را نمایش دهد.

4-9- برنامه ای طراحی نمایید که با هر مرتبه تحریک شستی استارت ، اعمال زیر انجام شود.

تحریک اول : لامپ 1 روشن ، تحریک دوم : لامپ 2 روشن،  تحریک سوم : لامپ 3 روشن ،

تحریک چهارم : لامپ 1 چشمک زن شود ، تحریک پنجم : لامپ 2 چشمک زن شود ، تحریک ششم : لامپ3 چشمک زن شود تحریک هفتم : همه لامپ ها خاموش شوند. این سیکل قابلیت تکرار داشته باشد.

4-10- برنامه ای برای کنترل ماشین لباسشویی صنعتی طراحی نمایید.

سیستم با تحریک استارت شروع به کار می کند و با تحریک استپ متوقف می گردد.

وصل کلید 1Key به منزله فعال بودن برنامه شستشو 1 و وصل کلید 2Key به منزله فعال بودن برنامه شستشو 2 می باشد .

در صورت قطع بودن و یا همزمان وصل بودن کلید ها ، هیچ برنامه ای اجرا نمی شود.

برنامه شستشو 1 : موتور 1 روشن می شود و پس از 10 ثانیه خاموش می گردد.

برنامه شستشو 2 : موتور 1 به مدت 5 ثانیه چپگرد ، 2 ثانیه توقف ، 5 ثانیه راستگرد کار کند. این سیکل 3 مرتبه تکرار گردد و سپس موتور خاموش گردد.

Download “Az-PLC-www.masterbig.ir-8.zip” Az-PLC-www.masterbig.ir-8.zip – 14 بار دانلود شده است – 287 کیلوبایت

5-1- برنامه ای بنویسید که مقدار عدد BCD Switch را بخواند و نمایش دهد.

5-2- برنامه ای بنویسید که با تغییر BCD Switch ، خروجیهای ذیل بدین صورت عمل نمایند.

1BCD= : لامپ 1 روشن شود

2BCD= : لامپ 2 روشن شود

3BCD= : لامپ 3 روشن شود

در هر حالتی غیر از موارد فوق ، موتور روشن شود

5-3- برنامه ای طراحی نمایید که با تحریک استارت ، موتور روشن و با تحریک استپ خاموش گردد.

زمان روشن بودن موتور از طریق کلید BCD قابل تنظیم باشد( بین 0 تا 9 ثانیه)

Download “Az-PLC-www.masterbig.ir-9.zip” Az-PLC-www.masterbig.ir-9.zip – 19 بار دانلود شده است – 169 کیلوبایت

5-4- برنامه ای طراحی نمایید که با تحریک استارت ، موتور روشن و با تحریک استپ خاموش گردد.

پس از n مرتبه چرخش خاموش گردد( .n=BCD Switch)

5-5- برنامه ای طراحی نمایید که فرمول ریاضی زیر را محاسبه نماید.  X=BCD Switch)

Y=2X2+10

5-6- برنامه ای برای مانیتورینگ وضعیت یک منبع آب طراحی نمایید.

به طوریکه میزان آب درون مخزن برحسب 0 تا 9 متر توسط BCD Switch مشخص می شود .

اگر 8BCD<<2 لامپ سبز روشن شود

اگر 2BCD<= ، پمپ آب) موتور( برای پر کردن منبع روشن شود. و نیز لامپ زرد به طور چشمک زن روشن شود اگر 0BCD= ، یعنی منبع خالی شده و لامپ قرمز نیز چشمک زن روشن شود اگر 8BCD>= ، لامپ سبز چشمک زن روشن شود )یعنی منبع رو به پر شدن است)

5-7- برنامه ای طراحی نمایید که بتوان یک متغیر عددی مثل X را کنترل نمود. )n= BCD Switch( با هر مرتبه تحریک استارت X به اندازه n2 مرتبه افزایش کرد.

با هر مرتبه تحریک استپ X به اندازه n مرتبه کاهش داد.

اگر استپ را 3 ثانیه نگه داشتیم ، X صفر شود.

Download “Az-PLC-www.masterbig.ir-10.zip” Az-PLC-www.masterbig.ir-10.zip – 14 بار دانلود شده است – 242 کیلوبایت

5-8- برنامه ای طراحی نمایید که یک شمارنده اتومات بسازد. مقدار شمارنده را با عدد X نمایش می دهیم.

اگر 1Key وصل بود ؛ شمارنده صعودی بشمرد و اگر 2Key  وصل بود ؛ نزولی بشمرد.

اگر Key ها هر دو وصل بودند و یا هیچکدام وصل نبود ؛ هیچ عملی انجام نشود.

پله های عددی شمارش صعودی یا نزولی از طریق پارامتر n مشخص می شود. (n=BCD Switch) پله های زمانی شمارش صعودی یا نزولی برابر با 1 ثانیه باشد.

با تحریک استپ ، مقدار X صفر گردد.

Download “Az-PLC-www.masterbig.ir-11.zip” Az-PLC-www.masterbig.ir-11.zip – 14 بار دانلود شده است – 98 کیلوبایت

6-1- با توجه به اینکه ورودی های آنالوگ موجود بر روی ست PLC از نوع ولتاژی 10v~0 و نیز از نوع جریانی 20mA~4 می باشند ؛ حداکثر حد تفکیک(resolution)را برای هر کدام از ورودی ها بدست آورید.

6-2- برنامه ای بنویسید که مقدار ولتاژ ولوم(Analog Input) را بخواند و آنرا در رنج 10v~0 نمایش دهد.

6-3- برنامه فوق را به گونه ای اصلاح نمایید که مقدار را در رنج 10,000~0 نمایش دهد.

6-4-  برنامه ای بنویسید که مقدار ولوم را خوانده و به عدد 10~0 تبدیل نماید.

اگر مقدار ولوم = صفر بود ؛ لامپ ها خاموش باشند.

اگر ولوم ≤ 1 بود ؛ لامپ 1 روشن شود.

اگر ولوم ≤ 2 بود ؛ لامپ 2 نیز روشن شود.

به همین ترتیب تا لامپ 6 به همین شکل روشن شوند.

اگر ولوم = 11 بود ؛ موتور1 نیز روشن گردد.

Download “Az-PLC-www.masterbig.ir-12.zip” Az-PLC-www.masterbig.ir-12.zip – 13 بار دانلود شده است – 118 کیلوبایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *