شرایطی که کاربر در این تعهد باید انجام دهد:

1.ابتدا شما از طریق آدرس زیر اقدام به ثبت نام در زرین پال می کنید

آدرس ثبت نام

2.در خواست خود را از طریق فرم زیر ثبت می کنید

 

   

  شرایط تعهد ما:

  1.بازگشت پول فقط از طریق زرین پال است و به حساب زرین پالی شما بازگشت داده خواهد شد

  2.در صورتی که دلیل عدم رضایت قانع کننده نباشد از جمله :دوست نداشتم،حال نکردم،خوب نبود و….. بازگشت پول امکان ندارد

  3.در صورتی که حین ثبت نام اطلاعات اشتباه وارد کرده باشید و اطلاعات پرداخت با اطلاعات در خواست بازگشت مبلغ مغایرت داشته باشد امکان بازگشت پول نیست

  4.در صورتی که حساب زرین پال نداشته باشید به هیچ عنوان امکان بازگشت پول وجود ندارد