برای تهیه جزوه با شماره ۰۹۳۷۰۸۷۴۱۰۶ تماس حاصل فرمایید و هماهنگی جهت سفارش جزوه را انجام دهید

و روز بعد در دانشگاه منتظری جزوه را تحویل بگیرید

توضیحات : جزوه در 39 صفحه است هزینه آن 5500 تومان است تمام آزمایشات استاد داخل آن موجود است تمام آزمایشات تست شده است