تمرین 1

1. برنامه ای برای کنترل یک موتور به صورت چپگرد-راستگرد طراحی نمایید
با تحریک S1 موتور چپگرد بچرخد
با تحریک S2 موتور راستگرد بچرخد
با تحریک Stop خاموش شود (حفاظت داشته باشد)
2.مدار بالا به صورت سریع
با تحریک S1 اگر موتور راستگرد می چرخد خاموش  و موتور چپگرد بچرخد
با تحریک S2 اگر موتور چپگرد می چرخد خاموش  و موتور راستگرد بچرخد
با تحریک Stop خاموش شود

Download “تمرین 1 کارگاه برق صنعتی استاد حسینی خیابانی دانشکده منتظری” T1_Karghah_bargh.docx – 24 بار دانلود شده است – 163 کیلوبایت

برنامه

Download “برنامه تمرین 1 کارگاه برق صنعتی در Logo Soft Comfort V8.0” LAD-FBD.zip – 18 بار دانلود شده است – 15 کیلوبایت

تمرین 2

1. برنامه ای طراحی کنید که با تحریک استارت موتور و فن همزمان روشن شود
– با تحریک استوپ موتور خاموش شود
-بعد از خاموش شدن موتور فن پس از گذشت 6 ثانیه خاموش شود
-هم از ON delay  و هم از Off delay  استفاده کنید

2. عملکرد تایمر ON delay و Off delay  را شرح بدهید

Download “تمرین 2 کارگاه برق صنعتی استاد حسینی خیابانی دانشکده منتظری” T2_Karghah_bargh.docx – 13 بار دانلود شده است – 377 کیلوبایت

برنامه

Download “برنامه تمرین 2 کارگاه برق صنعتی در Logo Soft Comfort V8.0” ONOFF-delay.zip – 15 بار دانلود شده است – 22 کیلوبایت

تمرین 3

برنامهای زیر را طراحی کنید
1. مدار روشنایی پله را شبیه سازی نمایید به طوریکه با تحریک هر یک از شستی ها طبقات روشنایی راه پله روشن و پس از 6 ثانیه خاموش گردد(3شستی،1 لامپ)
2.برنامه ای طراحی کنید که یک مدار چشمک زن بسازد با وصل کلید Key1 لامپ 1 شروع به چشمک زدن نماید با فرکانس 0.5Hz
راهنمایی : استفاده از 2 تایمر یکی شمردن زمان روشن بودن،و دیگری شمردن زمان خاموش بودن

Download “تمرین 3 کارگاه برق صنعتی استاد حسینی خیابانی دانشکده منتظری” T3_Karghah_bargh.docx – 12 بار دانلود شده است – 287 کیلوبایت

برنامه

Download “برنامه تمرین 3 کارگاه برق صنعتی در Logo Soft Comfort V8.0” RahPeleh_Flasher.zip – 11 بار دانلود شده است – 18 کیلوبایت

تمرین 5
برنامه ای طراحی نمائید که یک ماشین لباس شویی صنعتی به صورت زیر عمل نماید.
با استوپ همه خروجی ها خاموش شود
الف)با تحریک شستی استارت،موتور به صورت چپگرد به مدت 3 ثانیه روشن شود و 2 ثانیه خاموش باشد و بعد به مدت 3 ثانیه به صورت راستگرد روشن شود
ب)سیکل تکرار پذیر باشد
ج)پس از 5 مرتبه انجام سیکل،سیستم خاموش گردد.

Download “تمرین 5 کارگاه برق صنعتی استاد حسینی خیابانی دانشکده منتظری” T5_Karghah_bargh.docx – 9 بار دانلود شده است – 226 کیلوبایت

برنامه

Download “برنامه تمرین 5 کارگاه برق صنعتی در Logo Soft Comfort V8.0” Lebas_shoey.zip – 10 بار دانلود شده است – 39 کیلوبایت

تمرین 6

تمام اجزای پوشه Pneumatic در نرم افزار Automation Studio را شناسایی،نام،سمبل و عملکرد آنها را در جدولی جمع آوری و تحویل دهید.

Download “تمرین 6 کارگاه برق صنعتی استاد حسینی خیابانی دانشکده منتظری” T6_Karghah_bargh.docx – 12 بار دانلود شده است – 74 کیلوبایت

 

تمرین 7

1.سیسیتم الکتروپنیوماتیک بوسیله نرم افزار Automation Studio طراحی نمایید.
که یک سیلندر پرس یک کاره برگشت یا فنر بوسیله شیر 3/2 کنترل گردد.
با تجریک استارت سیستم شروع به کار میکند و به طور دائم عمل پرس را انجام می دهد با تجریک استوپ سیستم خاموش می گردد.

Download “تمرین 7 کارگاه برق صنعتی استاد حسینی خیابانی دانشکده منتظری” T7_Karghah_bargh.docx – 10 بار دانلود شده است – 71 کیلوبایت

برنامه

Download “برنامه تمرین 7 کارگاه برق صنعتی در Automation Studio” 7.zip – 9 بار دانلود شده است – 126 کیلوبایت

تمرین 8

1.سیسیتم الکتروپنیوماتیک بوسیله نرم افزار Automation Studio طراحی نمایید.
که یک سیلندر پرس یک کاره برگشت یا فنر بوسیله شیر 3/2 کنترل گردد.
با تحریک استارت سیستم شروع به کار میکند و به طور دائم عمل پرس را انجام می دهد با تجریک استوپ سیستم خاموش می گردد.
مدار فرمان توسط زبان لدر (استاندارد زیمنس)طراحی گردد

2.سیستم الکتروپنیوماتیک بوسیله نرم افزار Automation Studio طراحی کنید.
یک سیلندر پنیوماتیک یا شیر مربوط کنترل گردد.
با تحریک شستی S1 سیلندر بیرون زده و با تحریک شستی S2 به داخل باز گردد.
مدار فرمان توسط زبان لدر (استاندارد زیمنس)طراحی گردد

3.سیستم الکتروپنیوماتیک بوسیله نرم افزار Automation Studio طراحی کنید.
دو عدد سیلندر پنیوماتیک بوسیله دو عدد شیر کنترل گردد.
با تحریک استارت سیلندر 1 بیرون زدن آن،سیلندر 2 بیرون زده، سپس سیلندر 1 داخل زده و سپس سیلندر 2 داخل بزند
(الگوریتم برنامه فوق:A+ B+ A- B-  )
مدار فرمان توسط زبان لدر (استاندارد زیمنس)طراحی گردد

Download “تمرین 8 کارگاه برق صنعتی استاد حسینی خیابانی دانشکده منتظری” T8_Karghah_bargh.docx – 12 بار دانلود شده است – 101 کیلوبایت

برنامه

Download “برنامه تمرین 8 کارگاه برق صنعتی در Automation Studio” 8.zip – 9 بار دانلود شده است – 155 کیلوبایت

و در نهایت هم پروژه سیمولینک چراغ راهنمایی در برنامه Automation Studio V6 (ابزار HMI)

Download “الگوریتم پروژه چراغ راهنما” Algoritm_Tashrih_project.docx – 9 بار دانلود شده است – 39 کیلوبایت

Download “پروژه چراغ راهنمایی با نرم افزار Automation Studio V6 به زبان لدر” – 0 بار دانلود شده است –

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *