دوره کاردانی


چارت جدولی(با ترم بندی):

Download “چارت جدولی(با ترم بندی) رشته برق قدرت دوره کاردانی” JadvalKardany-Bargh-Ghodrat_www.masterbig.ir.pdf – 105 بار دانلود شده است – 70 کیلوبایت

Download “چارت جدولی(با ترم بندی) رشته الکترونیک دوره کاردانی” JadvalKardany-Electronik_www.masterbig.ir.pdf – 94 بار دانلود شده است – 78 کیلوبایت

Download “چارت جدولی(با ترم بندی) رشته تاسیسات دوره کاردانی” JadvalKardany-Tasisat_www.masterbig.ir.pdf – 93 بار دانلود شده است – 76 کیلوبایت

**************

چارت به صورت کلی(بدون ترم بندی):

Download “چارت به صورت کلی(بدون ترم بندی) رشته برق قدرت دوره کاردانی” ChartKardany-Bargh-Ghodrat_www.masterbig.ir.pdf – 83 بار دانلود شده است – 44 کیلوبایت

Download “چارت به صورت کلی(بدون ترم بندی) رشته الکترونیک دوره کاردانی” ChartKardany-Electronik_www.masterbig.ir.pdf – 78 بار دانلود شده است – 76 کیلوبایت

Download “چارت به صورت کلی(بدون ترم بندی) رشته تاسیسات دوره کاردانی” ChartKardany-Tasisat_www.masterbig.ir.pdf – 73 بار دانلود شده است – 70 کیلوبایت

دوره کارشناسی


چارت جدولی(با ترم بندی):

Download “چارت جدولی(با ترم بندی) رشته برق قدرت دوره کارشناسی” Chart-Bargh-Ghodrat_www.masterbig.ir.pdf – 135 بار دانلود شده است – 33 کیلوبایت

Download “چارت جدولی(با ترم بندی) رشته الکترونیک دوره کارشناسی” Chart-Electronik_www.masterbig.ir.pdf – 111 بار دانلود شده است – 46 کیلوبایت

Download “چارت جدولی(با ترم بندی) رشته کنترل(ابزار دقیق) دوره کارشناسی” Chart-Controll-Abzardaghigh_www.masterbig.ir.pdf – 142 بار دانلود شده است – 78 کیلوبایت

Download “چارت جدولی(با ترم بندی) رشته کنترل(ساخت وتولید) دوره کارشناسی” Chart-Controll-Sakht-Va-Tolid_www.masterbig.ir.pdf – 109 بار دانلود شده است – 73 کیلوبایت

**************

چارت به صورت کلی(بدون ترم بندی):

Download “چارت به صورت کلی(بدون ترم بندی) رشته برق قدرت دوره کارشناسی” Jadval-Bargh-Ghodrat_www.masterbig.ir.pdf – 114 بار دانلود شده است – 73 کیلوبایت

Download “چارت به صورت کلی(بدون ترم بندی) رشته الکترونیک دوره کارشناسی” Jadval-Electronik_www.masterbig.ir.pdf – 82 بار دانلود شده است – 68 کیلوبایت

Download “چارت به صورت کلی(بدون ترم بندی) رشته کنترل(ابزار دقیق) دوره کارشناسی” Jadval-Controll-Abzardaghigh_www.masterbig.ir.pdf – 120 بار دانلود شده است – 84 کیلوبایت

Download “چارت به صورت کلی(بدون ترم بندی) رشته کنترل(ساخت وتولید) دوره کارشناسی” Jadval-Controll-Sakht-Va-Tolid_www.masterbig.ir.pdf – 94 بار دانلود شده است – 89 کیلوبایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *