دوره کاردانی


چارت جدولی(با ترم بندی):

Download “چارت جدولی(با ترم بندی) رشته تاسیسات حرارتی دوره کاردانی” Tasisat-Chart%20Termbandy%28www.masterbig.ir%29.pdf – 70 بار دانلود شده است – 91 کیلوبایت

Download “چارت جدولی(با ترم بندی) رشته مکانیک ساخت و تولید دوره کاردانی” Sakht%20Va%20Tolid-Chart%20Termbandy%28www.masterbig.ir%29.pdf – 69 بار دانلود شده است – 89 کیلوبایت

Download “چارت جدولی(با ترم بندی) رشته متالورژی دوره کاردانی” Metalosuy-Chart%20Termbandy%28www.masterbig.ir%29.pdf – 64 بار دانلود شده است – 172 کیلوبایت

Download “چارت جدولی(با ترم بندی) رشته مکانیک خودرو دوره کاردانی” Khodro-Chart%20Termbandy%28www.masterbig.ir%29.pdf – 108 بار دانلود شده است – 90 کیلوبایت

چارت به صورت کلی(جدول بندی):

Download “چارت جدولی(جدول بندی) رشته تاسیسات حرارتی دوره کاردانی” Tasisat-Chart%20Jadvalbandy%28www.masterbig.ir%29.pdf – 65 بار دانلود شده است – 212 کیلوبایت

Download “چارت جدولی(جدول بندی) رشته مکانیک ساخت وتولید دوره کاردانی” Sakht%20Va%20Tolid-Chart%20Jadvalbandy%28www.masterbig.ir%29.pdf – 74 بار دانلود شده است – 212 کیلوبایت

Download “چارت جدولی(جدول بندی) رشته متالورژی دوره کاردانی” Metalosuy-Chart%20Jadvalbandy%28www.masterbig.ir%29.pdf – 61 بار دانلود شده است – 217 کیلوبایت

Download “چارت جدولی(جدول بندی) رشته مکانیک خودرو دوره کاردانی” Khodro-Chart%20Jadvalbandy%28www.masterbig.ir%29.pdf – 74 بار دانلود شده است – 213 کیلوبایت

دوره کارشناسی


چارت جدولی(با ترم بندی):

Download “چارت (ترم بندی) رشته مکانیک خودرو دوره کارشناسی” Khodro-Chart%20Termbandy%28www.masterbig.ir%29.pdf – 112 بار دانلود شده است – 127 کیلوبایت

Download “چارت (ترم بندی) رشته مکانیک ساخت تولید دوره کارشناسی” Sakht%20Va%20Tolid-Chart%20Termbandy%28www.masterbig.ir%29.pdf – 85 بار دانلود شده است – 173 کیلوبایت

Download “چارت (ترم بندی) رشته تاسیسات حرارتی دوره کارشناسی” Tasisat-Chart%20Termbandy%28www.masterbig.ir%29.pdf – 86 بار دانلود شده است – 115 کیلوبایت

چارت به صورت کلی(جدول بندی):

Download “چارت (جدول بندی) رشته مکانیک خودرو دوره کارشناسی” Khodro-Chart%20Jadvalbandy%28www.masterbig.ir%29.pdf – 84 بار دانلود شده است – 113 کیلوبایت

Download “چارت (جدول بندی) رشته مکانیک ساخت وتولید دوره کارشناسی” Sakht%20Va%20Tolid-Chart%20Jadvalbandy%28www.masterbig.ir%29.pdf – 71 بار دانلود شده است – 214 کیلوبایت

Download “چارت (جدول بندی) رشته تاسیسات حرارتی دوره کارشناسی” Tasisat-Chart%20Jadvalbandy%28www.masterbig.ir%29.pdf – 76 بار دانلود شده است – 112 کیلوبایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *