تمرین ۱

مطلوب است زاویه صفر شدن جریان  یک باز اهمی سلفی با دیود هرزگرد اگر مقدایر زیر باشد

W=100pi
Vm=220√۲
L=0.5H
r=30Ω
Rt=70Ω

(بیشتر…)

تبلیغاتتبلیغات

لوگوی تایید سایت

logo-samandehi