تمرین ۱

۱٫تعریف سنسور ؟
۲٫سنسورهای چه پارامترهایی را سنجش می کنند؟
۳٫دیتا شیت یک سنسور خیلی خاص را از اینترنت گرفته و موارد مهم آن را بیان کنید؟

(بیشتر…)

تمرین فصل اول

(بیشتر…)

تمرین ۱

۱٫ برنامه ای برای کنترل یک موتور به صورت چپگرد-راستگرد طراحی نمایید
با تحریک S1 موتور چپگرد بچرخد
با تحریک S2 موتور راستگرد بچرخد
با تحریک Stop خاموش شود (حفاظت داشته باشد)
۲٫مدار بالا به صورت سریع
با تحریک S1 اگر موتور راستگرد می چرخد خاموش  و موتور چپگرد بچرخد
با تحریک S2 اگر موتور چپگرد می چرخد خاموش  و موتور راستگرد بچرخد
با تحریک Stop خاموش شود

(بیشتر…)

تمرین ۱

مطلوب است زاویه صفر شدن جریان  یک باز اهمی سلفی با دیود هرزگرد اگر مقدایر زیر باشد

W=100pi
Vm=220√۲
L=0.5H
r=30Ω
Rt=70Ω

(بیشتر…)

لوگوی تایید سایت

logo-samandehi